Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. februar 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig møteinnkalling - bydelsutvalget 19.02.2015 (PDF 75KB)

Protokoll

Protokoll Grünerløkka bydelsutvalg 19.02.2015 (PDF 1,3MB)

Saker til behandling

SakTittel
1/15
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 18.12.2014
2/15 - 10/15
11/15
12/15
Overføring fra bydelens driftsbudsjett til kjøp av bil
13/15
Budsjettjustering- kjøp og salg hjemmetjenester internt i bydelen
14/15
15/15
16/15
17/15
18/15
19/15
20/15
21/15
Varslet sak om endret representasjon i oppvekst-, miljø-, og kultur komiteen for Rødt
22/15
Varslet sak om endret representasjon i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet
Innmeldte spørsmål- Spørsmål fra Rødt
Innmeldte spørsmål- Spørsmål fra Arbeiderpartiet