Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 17.09.2015 (PDF 381KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 17.09.2015 (PDF 1002KB)

Saker til behandling

SakTittel
88/15
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 18. juni 2015
89/15
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 22. juni 2015
90/15
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 31. august 2015
91/15
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 1. september 2015
92/15
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 2. september 2015
93/15
Protokoll fra møte i ungdsomsrådet 27. august 2015
94/15
Protokoll fra møte i eldrerådet 7. september 2015
95/15
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 8. september 2015
96/15
Ingen sak
97/15
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 9. september 2015
98/15
99/15
100/15
101/15
Eikenga 6 - Søknad om rammetillatelse for nybygg og tilbygg, ny turnhall
102/15
Orientering om flytting av kunstverk fra Domkirken til Sofienbergparken
103/15
Mottak av flyktninger i Bydel Grünerløkka - Forslag fra Rødt
104/15
Hold Lilletøyen barnehage samlet - Forslag fra Sosialistisk Venstreparti
105/15
Tilleggssak
Tilleggssak

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. september 2015

Tid

klokken 18:00