Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. desember 2015

Tid

klokken 17:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 17.12.2015 (PDF 389KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 17.12.2015 (PDF 23,2MB)

Saker til behandling

SakTittel
142/15
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 5. november 2015
143/15
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 30. november 2015
144/15
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 1. desember 2015
145/15
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 2. desember 2015
146/15
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 26. november 2015
147/15
Protokoll fra møte i eldrerådet 7. desember 2015
148/15
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 8. desember 2015
149/15
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 9. desember 2015
150/15
151/15
152/15
153/15
154/15
Situasjonen for beboerne i tidligere OBOS-leieligheter - oversendt sak fra helse- og sosialkomiteen
155/15
156/15
157/15
158/15
Endret vararepresentasjon for Høyre i tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, hjemmetjenesten og Omsorg +
Tilleggssak
Innmeldte spørsmål
Spørsmål fra Høyre med svar fra administrasjonen