Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 05.11.2015 (PDF 239KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 05.11.2015 (PDF 449KB)

Saker til behandling

SakTittel
121/15
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17. september 2015
122/15
Protokoll fra konstituerende møte i bydelsutvalget 15. oktober 2015
123/15
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 19. oktober 2015
124/15
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 20. oktober 2015
125/15
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 21. okotber 2015
126/15
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 15. oktober 2015
127/15
Protokoll fra møte i eldrerådet 26. oktober 2015
128/15
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 28. oktober 2015
129/15
130/15
Justering overføring fra bydelens driftsbudsjett til investeringsregnskap-kjøp av bil
131/15
Klage fra Torvbakkgata borettslag over vedtak om utvidet åpningstid ved SYNG, Øvre gate 7 - saken er trukket
132/15
133/15
Oppnevning av medlemmer til skolemiljøutvalg ved bydelens grunnskoler og videregående skoler
134/15
135/15
Endret representasjon i byutviklingskomiteen og valg av ny leder av byutviklingskomiteen - Miljøpartiet De Grønne
136/15
Valg av varamedlemmer fra Rødt til tilsynsutvalg
137/15
138/15
139/15
140/15
Tilleggssak

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. november 2015

Tid

klokken 17:00