Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. juni 2016

Tid

klokken 17:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 16.06.2016 (PDF 33KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 16.06.2016 (PDF 1,8MB)

Saker til behandling

SakTittel
55/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 28. april 2016
56/16
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 30. mai 2016
57/16
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 31. mai 2016
58/16
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 1. juni 2016
59/16
60/16
Protokoll fra møte i eldrerådet 6. juni 2016
61/16
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 7. juni 2016
62/16
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 8. juni 2016
63/16
64/16
65/16
Driftstilskudd 2015 - Godkjenning årsregnskap 2015 diverse private institusjoner
66/16
67/16
Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet for behandling av saker tillagt byutviklingskomiteen - sommeren 2016
68/16
Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet for behandling av saker i henhold til retningslinjer for bruk av bydelens parker og friområder - sommeren 2016
69/16
Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser etter alkoholloven og søknader som gjelder § 5 Dispensasjoner i bydelens åpningstidsforskrift - sommeren 2016
70/16
71/16
72/16
73/16
74/16
75/16
76/16
77/16
78/16
79/16
80/16
Endret representasjon for Venstre i tilsynsutvalget for Lille Tøyen sykehjem og Lilleborg helsehus
81/16