Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. september 2016

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 15.09.2016 (PDF 206KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 15.09.2016 - (PDF 617KB)

Saker til behandling

SakTittel
82/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. juni 2016
83/16
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 27. juni 2016
84/16
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 29. august 2016
85/16
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 30. august 2016
86/16
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 31. august 2016
87/16
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 25. august 2016
88/16
Protokoll fra møte i eldrerådet 5. september 2016
89/16
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 6. september 2016
90/16
Protokoll fra ekstraordinært møte i arbeidsutvalget 23. august 2016
91/16
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 7. september 2016
92/16
93/16
94/16
95/16
96/16
97/16
98/16
99/16
Forslag fra Venstre - oppgradering av Schous plass
100/16
Endret representasjon for MDG i OMK, HSK og tilsynsutvalg
101/16
Tilleggssak
Tilleggssak