Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet vil bli avholdt i administrasjonens lokaler. Av smitteverner det begrensninger i hvor mange som kan være i lokalene samtidig. Det vi derfor ikke bli anledning med fysisk fremmøte for andre enn bydelsutvalgets medlemmer.

Møtet vil bli strømmet direkte på internett. Lenke: https://companycast.live/player/15e46igw/

Møtet begynner med åpen halvtime, hvor du som innbygger kan ta opp aktuelle saker og informere politikere. Det vil bli lagt til rette slik at de som ønsker å si noe i åpen halvtime kan gjøre det over videokonferanse. Hvis du ønsker å si noe må du ta kontakt med lise.olsen@bga.oslo.kommune.no i god tid før møtet. Saker kan også sendes skriftlig og vil da bli referert ved starten av møtet.

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 18.06.2020 (PDF 87KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 18.06.2020 -2 (PDF 333KB)

Saker til behandling

SakTittel
44/20
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 7. mai 2020
45/20
Protokoll fra møte i byutviklings- og næringskomiteen 2. juni 2020
46/20
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 2. juni 2020
47/20
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 3. juni 2020
48/20
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 28. mai 2020
49/20
Protokoll fra møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse 4. juni 2020
50/20
Protokoll fra møte i rådet for mangfold og inkludering 28. mai 2020
51/20
Protokoll fra møte i eldrerådet 2. juni 2020
52/20
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 10. juni 2020
53/20
54/20
Driftstilskudd 2019 - Godkjenning årsregnskap 2019 diverse private institusjoner
55/20
56/20
57/20
58/20
59/20
Forslag om å overføre restmidler fra grønne midler til tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grünerløkka
60/20
61/20
62/20
63/20
64/20
65/20
Oppnevning av varamedlem for Engelsborg ressurssenter i eldrerådet
66/20
Bydel Grünerløkka har nulltoleranse for rasisme! - forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
67/20
"Evakuer de enslige mindreårige og barnefamiliene fra Moria nå !" - forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt
68/20
69/20
70/20
Statue av Ruth Reese - Forslag fra Rødt
71/20
72/20

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. juni 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Sted