Bydelsutvalget

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 15.12.2016 (PDF 34KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 15.12.2016 (PDF 924KB)

Saker til behandling

SakTittel
130/16
131/16
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 28. november 2016
132/16
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 29. november 2016
133/16
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 30. november 2016
134/16
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 23. november 2016
135/16
Protokoll fra møte i eldrerådet 5. desember 2016
136/16
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 6. desember 2016
137/16
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 7. desember 2016
138/16
139/16
140/16
141/16
142/16
Budsjett 2016 - diverse tekniske justeringer
143/16
144/16
Markering av Bydel Grünerløkkas grenser med velkomstskilt- oversendt sak fra byutviklingskomiteen
145/16
Tilrettelegging for myk mobilitet i Bydel Grünerløkka ved hjelp av gatekart - oversendt sak fra byutviklingskomiteen
146/16
Kunsgressituasjonen for Lille Tøyen fotballklubb - oversendt sak fra oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
147/16
148/16
149/16
Forhåndsuttalelse- søknad om revidert rammesøknad Haslevangen 18 - Bygg 01
150/16
151/16
152/16
Invitasjon til bydelsutvalget - innspill til hvordan øke valgdeltakelsen ved stortings- og sametingsvalget 2017
Tilleggssak
Klimabudsjett i Bydel Grünerløkka - forslag fra Miljøpartiet De Grønne
Tilleggssak
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Kafe Liebling - Øvrefoss 4
Tilleggssak
Forslag fra Venstre om uttalelse til politimesteren om behovet for prioritering av forebyggende ungsdomskriminalitet og reduksjon av narkotikasalg
Tilleggssak
Endret representasjon for Høyre i driftsstyret for Teglverket skole

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. desember 2016

Tid

klokken 17:00