Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg16.02.2017 (PDF 27KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 16.02.2017 (PDF 62KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 15. desember 2016
2/17
Protokoll fra ekstraordinært møte i helse- og sosialkomiteen 11. januar 2017
3/17
Protokoll fra ekstraordinært møte i arbeidsutvalget 11. januar 2017
4/17
Protokoll fra ekstraordinært møte i byutviklingskomiteen 16. januar 2017
5/17
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 30. januar 2017 - møtet ble avlyst
6/17
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 31. januar 2017
7/17
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 1. februar 2017
8/17
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 26. januar 2017
9/17
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 26. januar 2017
10/17
Protokoll fra møte i eldrerådet 30. januar 2017
11/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 8. februar 2017
12/17
13/17
14/17
Vikarpool i barnehager - saken trukket
15/17
16/17
Oppnevning av ny vararepresentant i eldrerådet fra Engelsborg ressurssenter
17/17
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ute - TXOTX - Trondheimsveien 2 - utsatt
18/17
19/17
20/17
Endring av Høyres medlem i skolemiljøutvalget ved Foss vgs
Tilleggssak