Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 30. mars 2017

Tid

klokken 17:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 30.03.2017 (PDF 26KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 30.03.2017 (PDF 44KB)

Saker til behandling

SakTittel
22/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. februar 2016
23/17
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 13. mars 2017
24/17
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 14. mars 2017
25/17
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 15. mars 2017
26/17
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 9. mars 2017
27/17
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 9. mars 2017
28/17
Protokoll fra møte i eldrerådet 13. mars 2017
29/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 22. mars 2017
30/17
31/17
32/17
33/17
Pilotprosjekt for gatekunst-forslag fra Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Rødt-oversendt sak fra oppvekst-,miljø- og kulturkomiteen
34/17
35/17
Søknad om permisjon - Julie Jørgensen (Rødt)
36/17
37/17
38/17
Endret representasjon fra bydelsutvalget til ungdomsrådet
39/17
Nytt valgoppgjør for Rødt
40/17
41/17
Ny 1.vara til driftsstyret Grünerløkka skole - Arbeiderpartiet
42/17
Ny representasjon for Rødt i byutviklingskomiteen