Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. juni 2017

Tid

klokken 17:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 22.06.2017 (PDF 151KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 22.06.2017 (PDF 369KB)

Saker til behandling

SakTittel
63/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 11. mai 2017
64/17
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 29. mai 2017
65/17
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 6. juni 2017
66/17
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 7. juni 2017
67/17
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 1. juni 2017
68/17
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 1. juni 2017
69/17
Protokoll fra møte i eldrerådet 6. juni 2017
70/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 14. juni 2017
71/17
72/17
73/|17
74/17
75/17
76/17
77/17
Forslag til detaljregulering av Thorvald Meyers gate til kollektivgate - kunngjøring om offentlig ettersyn
78/17
79/17
80/17
81/17
82/17
83/17
Bruk av offentlig areal til innsamling og håndtering av næringsavfall
84/17
85/17
Søknad om permisjon fra bydelsutvalget - Ingrid Kleiva Møller (Miljøpartiet De Grønne)
86/17
Endret representasjon i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen for Miljøpartiet De Grønne
87/17
88/17
89/17
90/17
91/17
92/17
Søknad om salgsbevilling - eierskifte- Rema 1000 Vulkan- Maridalsveien 15
93/17
Tilleggssak