Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. september 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 14.09.2017 (PDF 35KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 14.09.2017 (PDF 62KB)

Saker til behandling

SakTittel
95/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 22. juni 2017
96/17
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 28. juni 2017
97/17
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 28. august 2017
98/17
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 29. august 2017
99/17
Protokoll fra ekstraordinært møte oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 6. september 2017
100/17
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 30. august 2017
101/17
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 24. august 2017
102/17
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 24. august 2017
103/17
Protokoll fra møte i eldrerådet 28. august 2017
104/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 6. september 2017
105/17
106/17
Overføring fra bydelens driftsbudsjett til investering. Kjøp av El-bil og hjullaster
107/17
108/17
109/17
Endret representasjon i byutviklingskomiteen for Miljøpartiet De Grønne
110/17
111/17
112/17
Delegasjon av høringsmyndighet til byutviklingskomiteen-høring om ny retningslinje for samarbeid mellom plan-og bygningsetaten og bydelene
113/17
Sammenslåing av tilsynsutvalg og reoppnevning av medlemmer - forslag fra Marius Sjømæling (A)
114/17
115/17
Nye varamedlemmer til komiteene - Sosialistisk Venstreparti