Bydelsutvalget

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 14.12.2017 (PDF 31KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 14.12.2017 (PDF 278KB)

Saker til behandling

SakTittel
136/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 2. november 2017
137/17
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 27. november 2017
138/17
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 28. november 2017
139/17
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 29. november 2017
140/17
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 23. november 2017
141/17
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 23. november 2017
142/17
Protokoll fra møte i eldrerådet 27. november 2017
143/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 6. november 2017
144/17
145/17
146/17
147/17
Innstilling på medlemmer til driftsstyrene ved bydelens grunnskoler 2018-2019
148/17
149/17
150/17
151/17
152/17
153/17
Nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne - Bydel Grünerløkka
154/17
155/17
156/17
Nytt valgoppgjør for Høyre
157/17
Nytt valgoppgjør for Sosialistisk Venstreparti - Bydel Grünerløkka
158/17
Endret representasjon for Høyre i skolemiljøutvalget ved Lakkegata skole
Tilleggssak
Tilleggssak

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. desember 2017

Tid

klokken 17:00