Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. november 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i bydelsutvalget 02.11.2017 (PDF 35KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 02.11.2017 (PDF 62KB)

Saker til behandling

SakTittel
116/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. september 2017
117/17
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 16. oktober 2017
118/17
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 17. oktober 2017
119/17
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 18. oktober 2017
120/17
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 12. oktober 2017
121/17
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 12. oktober 2017
122/17
Protokoll fra møte i eldrerådet 16. oktober 2017
123/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 25. oktober 2017
124/17
125/17
126/17
127/17
128/17
Møteplan for arbeidsutvalget, bydelsutvalget, komiteene og rådene 2018
129/17
130/17
131/17
132/17
Bydelsutvalgets vedtatte budsjett 2017 pkt. 12 - Unge under 25 år på sosialhjelp
133/17
Flytting av jentestatue på Schous plass - forslag fra Rødt
134/17
Valg av 2. vara - bydelsutvalgets observatør i ungdomsrådet
Tilleggssak