Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Vi takker for innspill til ny strategisk plan!

Bydel Grünerløkka lager ny strategisk plan for de neste fire årene, og vi har spurt deg som bor eller jobber her, hva du synes om den. Frist for å komme med innspill var 6. januar.

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. februar 2018

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 08.02.2018 (PDF 44KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 08.02.2018 (PDF 122KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. desember 2017
2/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 22. januar 2018
3/18
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 23. januar 2018
4/18
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 24. januar 2018
5/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 18. januar 2018
6/18
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 18. januar 2018
7/18
Protokoll fra møte i eldrerådet 22. januar 2018
8/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 31. januar 2018
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
Bydelsråd for inkludering og mangfold - oversendt sak fra oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
18/18
19/18
Bedre brøyting i Bydel Grünerløkka - forslag fra Venstre
Tilleggssak
Ny representasjon for Rødt i skolemiljøutvalg Teglverket skole
Tilleggssak
Ny vararepresentant for Rødt i tilsynsutvalg for Paulus og Lilleborg sykehjem
Tilleggssak