Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Vi takker for innspill til ny strategisk plan!

Bydel Grünerløkka lager ny strategisk plan for de neste fire årene, og vi har spurt deg som bor eller jobber her, hva du synes om den. Frist for å komme med innspill var 6. januar.

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. juni 2018

Tid

klokken 17:00

Om møtet

Møtet begynner med åpen time til oppsatt tid.

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 21.06.2018 (PDF 34KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 21.06. 2018 (PDF 338KB)

Saker til behandling

SakTittel
60/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 3. mai 2018
61/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 4. juni 2018
62/18
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 5. juni 2018
63/18
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 6. juni 2018
64/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 31. mai 2018
65/18
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 31. mai 2018
66/18
Protokoll fra møte i eldrerådet 4. juni 2018
67/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 13. juni 2018
68/18
69/18
70/18
Driftstilskudd 2017 - Godkjenning årsregnskap 2017 diverse private institusjoner
71/18
72/18
73/18
Oppfølging av verbalvedtak fra Grünerløkka bydelsutvalg - norskopplæring for ansatte
74/18
75/18
76/18
Grünerløkka som rasisme- volds- og diskrimineringsfri bydel - opprettelse av råd for mangfold og inkludering - foreløpig orientering
77/18
78/18
79/18
80/18
81/18
82/18
83/18
84/18
85/18
Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Døgnvill Bar & Burger - Maridalsveien 13G
86/18