Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet begynner med åpen time til oppsatt tid.

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 21.06.2018 (PDF 34KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 21.06. 2018 (PDF 338KB)

Saker til behandling

SakTittel
60/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 3. mai 2018
61/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 4. juni 2018
62/18
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 5. juni 2018
63/18
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 6. juni 2018
64/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 31. mai 2018
65/18
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 31. mai 2018
66/18
Protokoll fra møte i eldrerådet 4. juni 2018
67/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 13. juni 2018
68/18
69/18
70/18
Driftstilskudd 2017 - Godkjenning årsregnskap 2017 diverse private institusjoner
71/18
72/18
73/18
Oppfølging av verbalvedtak fra Grünerløkka bydelsutvalg - norskopplæring for ansatte
74/18
75/18
76/18
Grünerløkka som rasisme- volds- og diskrimineringsfri bydel - opprettelse av råd for mangfold og inkludering - foreløpig orientering
77/18
78/18
79/18
80/18
81/18
82/18
83/18
84/18
85/18
Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Døgnvill Bar & Burger - Maridalsveien 13G
86/18

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. juni 2018

Tid

klokken 17:00