Bydelsutvalget

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 01.11.2018 (PDF 56KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 01.11.2018 (PDF 117KB)

Saker til behandling

SakTittel
106/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 13. september 2018
107/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 15. oktober 2018
108/18
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 16. oktober 2018
109/18
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. oktober 2018
110/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 11. oktober 2018
111/18
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 11. oktober 2018
112/18
Protokoll fra møte i eldrerådet 15. oktober 2018
113/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 24. oktober 2018
114/18
115/18
116/18
117/18
118/18
Møteplan for arbeidsutvalget, bydelsutvalget, komiteene og rådene 2019
119/18
120/18
121/18
122/18
123/18
124/18
125/18
126/18
127/18
128/18
129/18
130/18
131/18
Endret representasjon for Arbeiderpartiet i oppvekst-,miljø- og kulturkomiteen, byutviklingskomiteen og helse- og sosialkomiteen
132/18
Nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet - saken trukket
133/18
Nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne - Bydel Grünerløkka

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. november 2018

Tid

klokken 17:00