Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Vi takker for innspill til ny strategisk plan!

Bydel Grünerløkka lager ny strategisk plan for de neste fire årene, og vi har spurt deg som bor eller jobber her, hva du synes om den. Frist for å komme med innspill var 6. januar.

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. november 2018

Tid

klokken 17:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 01.11.2018 (PDF 56KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 01.11.2018 (PDF 117KB)

Saker til behandling

SakTittel
106/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 13. september 2018
107/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 15. oktober 2018
108/18
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 16. oktober 2018
109/18
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. oktober 2018
110/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 11. oktober 2018
111/18
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 11. oktober 2018
112/18
Protokoll fra møte i eldrerådet 15. oktober 2018
113/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 24. oktober 2018
114/18
115/18
116/18
117/18
118/18
Møteplan for arbeidsutvalget, bydelsutvalget, komiteene og rådene 2019
119/18
120/18
121/18
122/18
123/18
124/18
125/18
126/18
127/18
128/18
129/18
130/18
131/18
Endret representasjon for Arbeiderpartiet i oppvekst-,miljø- og kulturkomiteen, byutviklingskomiteen og helse- og sosialkomiteen
132/18
Nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet - saken trukket
133/18
Nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne - Bydel Grünerløkka