Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. desember 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Sted

Om møtet

Møtet begynner med åpen time til oppsatt tid.

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 12.12.2019 (PDF 259KB)

Protokoll

Prototokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 12.12.2019 (PDF 787KB)

Saker til behandling

SakTittel
154/19
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. november 2019
155/19
Protokoll fra møte i byutviklings- og næringskomiteen 25. november 2019
156/19
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26. november 2019
157/19
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 27. november 2019
158/19
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 21. november 2019
159/19
Protokoll fra møte i rådet for personer med funksjonsnedsettelse 21. november 2019
160/19
Protokoll fra møte i rådet for mangfold og inkludering 21. november 2019
161/19
Protokoll fra møte i eldrerådet 25. november 2019
162/19
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 4. desember 2019
163/19
164/19
Budsjett 2019 - Diverse tekniske budsjettjusteringer
165/19
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2020
166/19
167/19
168/19
169/19
170/19
171/19
172/19
173/19