Grünerløkka arbeidsutvalg


Lise Olsen

Sekretær for arbeidsutvalget

Telefon: 97 62 45 87

E-post:

Grünerløkka arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av 5 medlemmer. Partiet som ikke er fast medlem, er observatør med tale- og forslagsrett. Arbeidsutvalget møter normalt 8 dager før bydelsutvalget.

Arbeidsutvalget er delegert myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Arbeidsutvalget er et saksforberedende organ for bydelsutvalget, og kan også få delegert ad-hoc saker fra bydelsutvalget.

Møter

 1. Dato 07.09.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 2. Dato 26.10.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 3. Dato 07.12.
  Klokkeslett 17:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Se hele kalenderen

Medlemmer

Jensen, Geir Storli (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Leder av Grünerløkka bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 93 89 47 64

Rundberget, Vemund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Nestleder av Grünerløkka bydelsutvalg

Telefon: 97 65 50 90

Wold, Anita (Venstre)

Observatør av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 91 12 16 67

Tvedten, Knut (Høyre)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg

Telefon: 90 67 31 59

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Mardan, Miriam (Rødt)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 98 07 73 16