Til innhold
Politikk og politiske møter

Grünerløkka arbeidsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.


Lise Olsen

Sekretær for arbeidsutvalget

Telefon: 976 24 587

E-post:

Grünerløkka arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av 5 medlemmer. Partiet som ikke er fast medlem, er observatør med tale- og forslagsrett. Arbeidsutvalget møter normalt 8 dager før bydelsutvalget.

Arbeidsutvalget er delegert myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Arbeidsutvalget er et saksforberedende organ for bydelsutvalget, og kan også få delegert ad-hoc saker fra bydelsutvalget.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Jensen, Geir Storli (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Leder av Grünerløkka bydelsutvalg

Telefon: 938 94 764

Rundberget, Vemund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Nestleder av Grünerløkka bydelsutvalg

Telefon: 976 55 090

Wold, Anita (Venstre)

Observatør av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 911 21 667

Tvedten, Knut (Høyre)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg

Telefon: 906 73 159

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Mardan, Miriam (Rødt)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 980 77 316