Sykkeltilrettelegging mellom Vahl skole og Schous plass

Oslo kommune skal legge til rette for syklende mellom Tøyen og Grünerløkka.