Høring - forslag til endring av gatenavn: Gartner Syversens vei

Bydelsutvalget foreslår endring av gatenavn fra vei 485 til Gartner Syversens vei. Saken sendes på høring i bydelen etter gjeldende regler før endelig behandling i byutviklings- og næringskomiteen og i bydelsutvalget.

Høring fra Bydel Grünerløkka.

Frist

Høringsfrist er 25. august 2021.

Kontakt

Uttalelser sendes til postmottak@bga.oslo.kommune.no.

Dokumenter

Bakgrunn for endring av gatenavn

Vei 485 er en ny gang/sykkelvei mellom Hasleveien og Hekkveien (se vedlagte kartskisse). Veien passerer Støperiet barnehage og grenser opp mot minneparken DETTE ER ET FINT STED. Minneparken er laget for å hedre Carl Fredriksens Transport som reddet nærmere 1000 jøder og motstansdsfolk over til Sverige, vinteren 1942-43. Minneparken er laget ved gartner Rolf Alexander Syversens gartneri, som var oppsamlingsstedet der lastebilene ventet og kjørte de forfulgte over til Sverige. Dette kostet gartner Syversen livet. Han ble arrestert og fengslet. Syversen ble skutt i Trandumskogen 30. oktober 1944.

Stiftelsen DETTE ER ET FINT STED mener hans livsverk er historisk og betydningsfullt og at Syversen er verdig til å få en vei oppkalt etter seg.