Høring av forslag om navnsetting av plass i Bydel Grünerløkka – Sigrid Helliesen Lunds plass

Redd Barna har foreslått at en ikke navngitt plass ved deres nye hovedkontor i Bøkkerveien 2 blir gitt navnet Sigrid Helliesen Lunds plass.

Den aktuelle plassen ligger foran Vinslottet på Løren, på eiendom med gårds- og bruksnummer 124/246. I henhold til § 8 i Lov om stadsnamn sendes navneforslaget ut på høring. Frist for å komme med høringsinnspill er 08.07.2022.

Bildet viser åpen plass foran Vinslottet.
Bildet viser åpen plass foran Vinslottet. Bilde: Oslo kommune

Begrunnelse for forslaget

Redd Barna har fremmet forslaget, og begrunner det kort oppsummert slik:

  • Sigrid Helliesen Lund var Redd Barnas første leder for 75 år siden. Hun hadde stort mot, styrke og vilje til å hjelpe andre. Hun gjorde en stor innsats før og under andre verdenskrig for å redde jøder, både voksne og barn. Hun arbeidet ved fronten under vinterkrigen i Finland i 1939 for å berge sårede. Etter krigen gjorde hun en stor innsats for å bedre levekårene for «fiendens barn».
  • I løpet av 2022 blir det bygget et nytt bygg med adresse Bøkkerveien 2 som i sin helhet skal romme Redd Barnas hovedkontor i Norge.
  • Oslo trenger flere kvinner på navneskiltene. I dag er kun 100 av 850 gater og plasser oppkalt etter kvinner.

Frist for innspill

Frist for innspill er satt til 08.07.2022. Innspill merket saksnummer 22/24405 kan sendes til:
• E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no eller
• Brevpost: Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 OSLO

Videre behandling

Etter høringsperioden skal saken behandles politisk i Grünerløkka bydelsutvalg. Det er bydelsutvalget som fatter endelig avgjørelse i navnesaker i den enkelte bydel, jf. Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo, vedtatt 30.8.2000.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med bydelens saksbehandler Yngvild Margrete Mæhle på tlf. 482 28 584 eller e-post: yngvild.mahle@bga.oslo.kommune.no