Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem

Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Fossheim, Siri (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Leder av Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem

Telefon: 995 11 934

Jamtli, Mona Sanchez (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem

Telefon: 450 87 017

Gondal, Ansar (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem

Telefon: 917 88 440