Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Fossheim, Siri (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Leder av Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem
Telefon

Jamtli, Mona Sanchez (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem
Telefon

Gondal, Ansar (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem
Telefon