Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Pleym, Tale (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 413 10 375

Skjelvik, Ingebjørg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 932 25 914

Nordvik, Bodil (Høyre)

Medlem av Grorud eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 977 75 392