Møter i Grorud bydelsutvalg

Publisering sakskart til møter i råd og utvalg Bydel Grorud

Alle sakskart til politiske møter offentliggjøres på Oslo kommunes nettsted for politiske møter: Einnsyn.no. Her finner du alle vedtatte møter i råd og utvalg Bydel Grorud for 2022.

Se oversikt over møtedatoer under.

Sakskart vil publiseres uken før møtet gjennomføres.

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Da skal du logge deg inn via Acos møteportal: https://moteportal.oslo.kommune.no/BYD/ (NB - bruk helst Chrome nettleser). Du må bruke bankID for pålogging.

Vil du delta i åpen halvtime på møtene?

Ta kontakt med møtesekretær. Se oversikt under.

Kontakt oss - råd og utvalg

E-post til sekretariatet samt melding til leder og medlemmer i råd og utvalg:
politikk@bgr.oslo.kommune.no

Råd og utvalg

Sekretær

Grorud arbeidsutvalg Gry Sjødin Neander
Grorud ungdomsråd Habib Tahir
Grorud eldreråd Heidi Kjosmoen Bryhnisveen
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne Anne Rasmussen
Arbeidsutvalg for helse og sosiale saker Ellen Rugtvedt
Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur Anders Langfeld-Rugelbak
Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø Eivin Hansen
Grorud bydelsutvalg Gry Sjødin Neander