Olsen, Marit Skramstad (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)