Johansen, Johnny Guttorm (Foreningen for muskelsyke i Oslo og Akershus)