Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Wesenberg, Catharina (Norges Handikapforbund)

Leder av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Haddal Holten, Inga Maria (CP-foreningen)

Nestleder av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Bjølseth, Bjørn (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Oslo og Akershus fylkeslag)

Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Støbakk, Liv-Synnøve (Norsk Revmatikerforbund Oslo)

Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Nordahl, Roy (Norges Handikapforbund)

Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Kristoffersen, Kristian Emil (Norsk forbund for utviklingshemmede)

Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Johansen, Johnny Guttorm (Foreningen for muskelsyke i Oslo og Akershus)

Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Olsen, Marit Skramstad (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)

Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Aurbakken, Erik Anders (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Sudland, Hanne Eie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon
Sekretær
Gry Sjødin Neander
Telefon