Grorud eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Nordvik, Bodil (Høyre)

Medlem av Grorud eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Telefon

Lerbak, Jorunn (Kalbakken eldresenter)

Medlem av Grorud eldreråd
Telefon
Sekretær
Heidi Bryhnisveen
Telefon