Politikk og politiske møter

Anne Stålung

Sekretær

Telefon: 902 83 840

E-post:

Grorud eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Skistad, Jan (Romsås pensjonistforening)

Leder av Grorud eldreråd

Telefon: 481 21 816

Bjørnsen, Anders (Rødtvet senior- og aktivitetssenter)

Nestleder av Grorud eldreråd

Telefon: 920 12 729

Nordvik, Bodil (Høyre)

Medlem av Grorud eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 977 75 392

Lerbak, Jorunn (Kalbakken eldresenter)

Medlem av Grorud eldreråd

Telefon: 926 35 023

Sunde, Bjørg (Ammerud pensjonistforening)

Medlem av Grorud eldreråd

Telefon: 413 20 528

Winther-Larssen, Stein (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud eldreråd

Telefon: 915 12 714