Grorud bydelsutvalg

Grorud bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023.

Medlemmer

Ø. Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Leder av Grorud arbeidsutvalg
Leder av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Pleym, Tale (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Grorud arbeidsutvalg
Nestleder av Grorud bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Telefon

Bjerke, Marit Johanne (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Telefon

Massoudy, Fatima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Kastrati, Enis (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Kathir, Anujan (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Tharmalingam, Srisgantharajah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Rise Knutsen, Mari (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Sultani, Shahla (Rødt)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Kleven, Stig (Høyre)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Strømsøy Holm, Stian (Høyre)

Nestleder av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Haugan, Vidar (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Varamedlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Søreide, Anne Gitte (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Telefon

Eriksen, Odd-Arne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon
Sekretær
Gry Sjødin Neander
Telefon