Politikk og politiske møter

Stian Celius

Sekretær

Telefon: 976 30 612

E-post:

Grorud bydelsutvalg

Grorud bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023. 

Medlemmer

Ø. Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Leder av Grorud arbeidsutvalg
Leder av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 414 64 146

Decap, Alejandro (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Nestleder av Grorud arbeidsutvalg
Nestleder av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 930 39 137

Bjerke, Marit Johanne (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 993 20 401

Fossli, Grethe (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 930 63 553

Massoudy, Fatima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 486 25 535

Kastrati, Enis (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 967 20 777

Kathir, Anujan (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 938 02 363

Tharmalingam, Srisgantharajah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 917 29 938

Rise Knutsen, Mari (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 480 68 222

Sultani, Shahla (Rødt)

Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 401 40 376

Kleven, Stig (Høyre)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 917 82 244

Strømsøy Holm, Stian (Høyre)

Nestleder av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 900 80 659

Haugan, Vidar (Fremskrittspartiet)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 920 44 261

Stenberg, Adrian (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 918 38 749

Eriksen, Odd-Arne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 940 30 488