Møte i Grorud arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 27. august 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ammerudveien 22

Sted