Grorud arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling 02.05.2016 (PDF 111KB)

Protokoll

Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 02.05.2016 (PDF 176KB)

Saker til behandling

SakTittel
17/16
18/16
19/16
Orienterings- og referatsaker til Arbeidsutvalgets møte den o2.05.2016
20/16
Saker til vurdering i Arbeidsutvalget etter møte i Bydelsutvalgets møte den 17.03.2016
21/16
Godkjenning av sakskart til Bydelsutvalgets møte den 19.05.2016
22/16
Høringer til Arbeidsutvalgets møte den 02.05.2016
23/16
Eventuelt - Arbeidsutvalgets møte den 02.05.2016

Tid og sted

Dato

Mandag 2. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Ammerudveien 22, 3. et.

Sted

Ammerudveien 22, 3. et., OSLO