Grorud arbeidsutvalg

Om møtet

Innkalling til møte i Grorud arbeidsutvalg den 30.05.2016

Innkalling

Innkalling til møte i Grorud arbeidsutvalg den 30.05.2016 (PDF 111KB)

Protokoll

Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 02.05.2016(1) (PDF 176KB)

Saker til behandling

SakTittel
24/16
Godkjenning av innkalling og dagsorden til Arbeidsutvalgets møte den 30.05.2016
25/16
Godkjenning av protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 02.05.2016
26/16
Orienterings- og referatsaker til Arbeidsutvalgets møte den 30.05.2016
27/16
Saker til vurdering i Arbeidsutvalget etter møte i Bydelsutvalget den 19.05.2016
28/16
Godkjenning av sakskart til Bydelsutvalgets møte den 16.06.2016
29/16
Høringer til Arbeidsutvalgets møte den 30.05.2016
30/16
Eventuelt - Arbeidsutvalgets møte den 30.05.2016

Tid og sted

Dato

Mandag 30. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Ammerudveien 22, 3. et.

Sted

Ammerudveien 22, 3. et., OSLO