Møte i Grorud arbeidsutvalg

Innkalling

Sakskart til møte i Arbeidsutvalget den 19.09.2016 (PDF 112KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget den 15.08.2016 (PDF 246KB)

Saker til behandling

SakTittel
39/16
Godkjenning av innkalling og dagsorden til Arbeidsutvalgets møte den 19.09.2016
40/16
Godkjenning av protokoll fra møte i Arbeidsutvalget den 15.08.2016
41/16
Orienterings- og referatsaker til Arbeidsutvalgets møte den 19.09.2016
42/16
Godkjenning av sakskart til Bydelsutvalgets møte den 13.10.2016
43/16
Høringer til Arbeidsutvalgets møte den 19.09.2016
44/16
Saker til vurdering i Arbeidsutvalget etter møte i Bydelsutvalget den 01.09.2016
45/16
Eventuelt - Arbeidsutvalgets møte den 19.09.2016

Tid og sted

Dato

Mandag 19. september 2016

Tid

klokken 18:00