Møte i Grorud arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling til Grorud arbeidsutvalg den 28.11.2016 (PDF 224KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget den 31.10.2016 (PDF 178KB)

Saker til behandling

SakTittel
58/16
Godkjenning av innkalling og dagsorden til Arbeidsutvalgets møte den 28.11.2016
59/16
Godkjenning av protokoll fra møte i Arbeidsutvalget den 31.10.2016
60/16
Orienterings- og referatsaker til Arbeidsutvalgets møte den 28.11.2016
61/16
Godkjenning av sakskart til Bydelsutvalgets møte den 15.12.2016
62/16
Høringer til Arbeidsutvalgets møte den 28.011.2016
63/16
Saker til vurdering i Arbeidsutvalget etter møte i Bydelsutvalget den 17.11.2016
64/16
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2017 - søknad om tilskudd til ungdomstiltak, tiltak mot fattigdom
65/16
Eventuelt - Arbeidsutvalgets møte den 28.11.2016

Tid og sted

Dato

Mandag 28. november 2016

Tid

klokken 18:00