Grorud arbeidsutvalg

Om møtet

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 30.01.2017

Innkalling

Innkalling og dagsorden Grorud arbeidsutvalg 30.01.2017 (PDF 223KB)

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 30.01.2017 (PDF 243KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 28.11.2016 (PDF 124KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
Godkjenning av innkalling og dagsorden Grorud arbeidsutvalg den 30.01.2017
2/17
Godkjenning av protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 28.11.2016
3/17
Orienterings- og referatsaker
4/17
Saker til vurdering etter møte i Grorud bydelsutvalg 15.12.2016
5/17
Godkjenning av sakskart til møte i Grorud bydelsutvalg 16.02.2017
6/17
7/17

Tid og sted

Dato

Mandag 30. januar 2017

Tid

klokken 18:00