Grorud arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling til Grorud arbeidsutvalg 29.05.2017 (PDF 304KB)

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 29.05.2017 (PDF 237KB)

Protokoll

Protokoll fra Grorud arbeidsutvalg 24.04.2017(1) (PDF 192KB)

Saker til behandling

SakTittel
22/17
Godkjenning av innkalling og dagsorden Grorud arbeidsutvalg 29.05.2017
23/17
Godkjenning av protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 24.04.2017
24/17
Orienterings- og referatsaker
25/17
Saker til vurdering etter møte i Grorud bydelsutvalg 11.05.2017
26/17
Godkjenning av sakskart til møte i Grorud bydelsutvalg 15.06.2017
27/17
28/17

Tid og sted

Dato

Mandag 29. mai 2017

Tid

klokken 18:00