Grorud arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling Grorud arbeidsutvalg 28.08.2017 (PDF 538KB)

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 28.08.2017(2) (PDF 239KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 29.05.2017(1) (PDF 237KB)

Saker til behandling

SakTittel
30/17
Godkjenning av innkalling og dagsorden Grorud arbeidsutvalg 28.08.2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 29.05.2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 29.05.2017
32/17
Orienterings- og referatsaker
33/17
Saker til vurdering etter møte i Grorud bydelsutvalg 15.06.2017
34/17
Godkjenning av sakskart til møte i Grorud bydelsutvalg 14.09.2017
35/17
36/17

Tid og sted

Dato

Mandag 28. august 2017

Tid

klokken 18:00