Grorud arbeidsutvalg

Om møtet

Du finner saksdokumenter her

Tid og sted

Dato

Mandag 26. februar 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ammerudveien 22

Sted