Grorud arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Medlemmer

Ø. Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Leder av Grorud arbeidsutvalg
Leder av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Pleym, Tale (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Grorud arbeidsutvalg
Nestleder av Grorud bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Telefon

Kathir, Anujan (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Rise Knutsen, Mari (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Kleven, Stig (Høyre)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Haugan, Vidar (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Varamedlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Eriksen, Odd-Arne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon
Sekretær
Gry Sjødin Neander
Telefon