Politikk og politiske møter

Gry Sjødin Neander

Sekretær

Telefon: 926 23 423

E-post:

Grorud arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

 

Medlemmer

Ø. Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Leder av Grorud arbeidsutvalg
Leder av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 414 64 146

Decap, Alejandro (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Nestleder av Grorud arbeidsutvalg
Nestleder av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 930 39 137

Fossli, Grethe (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 930 63 553

Rise Knutsen, Mari (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 480 68 222

Kleven, Stig (Høyre)

Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 917 82 244

Haugan, Vidar (Fremskrittspartiet)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 920 44 261

Eriksen, Odd-Arne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 940 30 488