Arbeidsutvalg for helse og sosial


Ellen Rugtvedt

Sekretær

Telefon: 90 19 02 17

E-post:

Arbeidsutvalg for helse og sosial

Utvalget behandler saker innenfor: psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse, miljø og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Kastrati, Enis (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 96 72 07 77

Søreide, Anne Gitte (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 45 03 10 38

Eriksen, Odd-Arne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 94 03 04 88

Al- Shemmari, Reda (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial

Telefon: 40 17 69 55

Breiner Johansen, Andrine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial

Telefon: 46 42 54 33

Sudland, Hanne Eie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 90 95 74 04

Sanzhes Jamtli, Mona (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial

Telefon: 45 08 70 17

Hannisdal, Matthias (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial

Telefon: 94 89 81 32

Gondal, Ansar (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem

Telefon: 91 78 84 40