Politikk og politiske møter

Ellen Rugtvedt

Sekretær

Telefon: 901 90 217

E-post:

Arbeidsutvalg for helse og sosial

Utvalget behandler saker innenfor: psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse, miljø og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Decap, Alejandro (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Nestleder av Grorud arbeidsutvalg
Nestleder av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 930 39 137

Kastrati, Enis (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 967 20 777

Søreide, Anne Gitte (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 450 31 038

Eriksen, Odd-Arne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 940 30 488

Tronsli, Eivind (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial

Telefon: 905 17 559

Al- Shemmari, Reda (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial

Telefon: 401 76 955

Breiner Johansen, Andrine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial

Telefon: 464 25 433

Sudland, Hanne Eie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 909 57 404

Sanzhes Jamtli, Mona (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial

Telefon: 450 87 017