Arbeidsutvalg for helse og sosial

Utvalget behandler saker innenfor: psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse, miljø og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Kastrati, Enis (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Søreide, Anne Gitte (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Telefon

Eriksen, Odd-Arne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Al- Shemmari, Reda (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Telefon

Breiner Johansen, Andrine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Telefon

Sudland, Hanne Eie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Sanzhes Jamtli, Mona (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Telefon

Hannisdal, Matthias (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Telefon

Gondal, Ansar (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem
Telefon
Sekretær
Ellen Rugtvedt
Telefon