Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø

Utvalget utreder, saksbehandler og skriver innstilling til bydelsutvalget om plan- og arealsaker, i tillegg til trafikk- og miljøsaker.

Medlemmer

Bjerke, Marit Johanne (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Telefon

Strømsøy Holm, Stian (Høyre)

Nestleder av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Lindblom, Christian (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Telefon

Massoudy, Fatima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Fossheim, Siri (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Leder av Tilsynsutvalg for Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem
Telefon

Batta Torhem, Kristian Egil (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Telefon

Hansen, Betol (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Telefon

Borgen, Ben (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Telefon

Haugan, Vidar (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Varamedlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Aurbakken, Erik Anders (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon
Sekretær
Eivin Møllerud Hansen