Bydel Gamle Oslo

Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI)

Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI) er nedlagt

Tjenestestedet har i 2020 hatt følgende ansvarsområder:

  • Bosetting av nyankomne flyktninger
  • Diverse tilskudd for flyktninger
  • Introduksjonsprogrammet
  • Linkkontoret
  • Kvalifiseringstiltaket Alfa-Mikks (nytt navn: Mosaikk)
  • Yrkesrettet norskopplæring (YNO)
  • Prosjekt Samarbeid for inkluderende dialog (SID)
  • Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (BYMIF)

Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (BYMIF) er fra januar 2021 en del av Barne- og familieetaten.
Linkkontoret ble lagt ned desember 2020.
Prosjektet SID er overført til enhet Lokalmiljø og folkehelse.
Bosetting, tilskuddsarbeid, introduksjonsprogrammet, Kvalifiseringstiltaket Mosaikk og yrkesrettet norskopplæring ble fra juli 2020 en del av bydelens NAV-kontor.