Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 07.11.2019 (PDF 44KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 07.11.19 (PDF 93KB)

Saker til behandling

SakTittel
26/19
27/19
Rapport fra uanmeldt tilsyn 06.09.2019 ved Valle dagsenter
28/19
29/19
Forslag til ny rutine for behandling av skjenke-, salgs og serveringsbevillinger i Bydel Gamle Oslo
30/19
Bydelens uttalelse til søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Mat og musikk AS, Rolf Hofmos gate 24
31/19
Omsorg+ i Bydel Gamle Oslo- fremtidig drift
32/19
33/19
Bydelens uttalelse til serverings- og skjenkebevilling ved Mesob Restaurant, Motzfeldts gate 5

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. november 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Christian Kroghs gt. 16. Møterom Idun

Sted