Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 03.12.2020 (PDF 282KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo velferd- og kulturkomiteen 03.12.2020 (PDF 167KB)

Saker til behandling

SakTittel
28/20
29/20

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. desember 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted