Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo Velferd- og kulturkomite 29.04.2021 (PDF 602KB)

Saker til behandling

SakTittel
12/21
Foreløpig orientering om utkvittering av verbalvedtak 12 – markering av 22. juli
13/21
Tilsynsrapport fra anmeldt besøk 27.11.2020 - Valle dagsenter/Brinken dagaktivitetssenter
14/21
15/21
Anmodning til tilsynsutvalgene om brukermedvirkning i forbindelse med tilsyn (V)
16/21
Bydelens uttalelse til Forespørsel om uttalelse til søknad om utvidelse av areal ute - Oslo Mekaniske Verksted, Tøyenbekken 34 (ferdigbehandles i Velferd)

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. april 2021

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted