Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 11.03.2021 (PDF 608KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 11.03.2021 (PDF 543KB)

Saker til behandling

SakTittel
7/21
8/21
9/21
10/21

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. mars 2021

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted