Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo Velferd- og kulturkomite 04.02.2021 (PDF 640KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo Velferd- og kulturkomite 04.02.2021 (PDF 989KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
Gjennomgang av søknader om frivillighetsmidler i Bydel Gamle Oslo for 2020 (H)

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. februar 2021

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted