Møte i Gamle Oslo Velferd- og kulturkomite

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo velferd- og kulturkomiteen 05.11.2020 (PDF 91KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 05.11.2020 (PDF 465KB)

Saker til behandling

SakTittel
21/20
Årsrapport 2019- tilsynsutvalget for Villa Habibi og Østerdalsgata dagsenter
22/20
23/20
24/20
25/20
Heltidskultur og arbeidstidsbrudd i Bydel Gamle Oslo
26/20
Oppfølgende Spørsmål til bu-møte 15.10.2020 rundt administrasjonens svar på leieforhold stargate (R) (ferdigbehandles i Velferd)
27/20
Studentpraktikantstillinger i Bydel Gamle Oslo (V)

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. november 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted