Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no senest kl. 15.00 samme dag for å få digital tilgang til møtet. Det er også mulig å spille inn video på forhånd som kan vises i møtet. Disse sendes til samme e-postadresse senest en dag i forveien.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 10.09.2020 (PDF 468KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo velferd- og kulturkomite 10.09.2020 (PDF 324KB)

Saker til behandling

SakTittel
17/20
18/20
19/20
Behov for ytterligere klargjøring rundt hvorvidt Star gates uteservering er lovlig (R)
20/20
Fremtidig bruk av St. Halvardsgate 28 (H)

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. september 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted